Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. 221 503 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupca vedúceho katedry prof. RNDr. Martin Pipíška, PhD. 229 518 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Tajomník katedry doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. 229 518 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Mgr. Martina Mišíková 422 (pondelok, utorok) 530 adresa elektronickej pošty
220 (streda – piatok) 510
Študijný po­rad­ca pre Bc. štú… doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. 229 518 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijný po­rad­ca pre Mgr.… doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. 229 518 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrová správky­ňa knižnice Mgr. Jana Urbanová 224 515 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. RNDr. Martin Pipíška, PhD. 229 518 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. 229 518 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. 221 503 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
PaedDr. Mária Orolínová, PhD. 224 515 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Externí zamestnanci
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. 222 513 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Viktória Kohutiarová 222 513 adresa elektronickej pošty
Mgr. Jana Urbanová 224 515 adresa elektronickej pošty
Technickí pracovníci
Klaudia Slobodová 220 510 adresa elektronickej pošty