doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: vedúci katedry
  Miestnosť: 221
  Klapka: 503
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Ing. v odbore organická chémia (FCHPT STU 1998)
PhD. v odbore organická chémia (FCHPT STU 2002)
Vedecko‑pedagogický titul: docent v odbore organická chémia (FCHPT STU 2012)

Stáže a študijné pobyty

Postdoktorandské študijné pobyty:

 • Padovská univerzita, Padova, Taliansko (2004)
 • Northeastern University, Boston, USA (2005)
 • Viedenská technická univerzita, Viedeň, Rakúsko (2010)
 • ETH Zürich, Švajčiarsko (2013 – 2016)

Priebeh pracovných pomerov

 • CMS Chemicals, s. r. o. Bratislava, výskumný a vývojový chemik (2003)
 • Oddelenie organickej chémie FCHPT STU v Bratislave, odborný asistent (2006 – 2012)
 • Oddelenie organickej chémie FCHPT STU v Bratislave, docent (2012 – 2015)
 • Katedra chémie PdF TU v Trnave, docent (2016 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • organická chémia,
 • všeobecná chémia,
 • zdroje chemických informácií.

Výber z publikačnej činnosti

 • Sivák Ivan, Toběrný Michal, Kyselicová Andrea, Caletková Oľga, Berkeš Dušan, Jakubec Pavol, Kolarovič Andrej: Stereoselective Synthesis of Functionalized α‑Amino Acids Isolated by Filtration. In The Journal of Organic Chemistry, 83(24), pp. 15541–15548, 2018.
 • Marčeková, Michaela – Gerža, Peter – Šoral, Michal – Moncol, Ján – Berkeš, Dušan – Kolarovič, Andrej – Jakubec, Pavol (2019): Crystallization Does It All : An Alternative Strategy for Stereoselective Aza‑Henry Reaction. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) In Organic Letters, vol. 21, no. 12, pp. 4580–4584. (IF 6,555).
 • Sivák Ivan, Berkeš Dušan, Kožíšek Jozef, Kolarovič Andrej: Chromatography­‑free stereoselective synthesis of (R)­‑3­‑benzylpiperidine. In Tetrahedron Letters, 57(10), pp. 1079–1082, 2016.
 • Sivák Ivan, Václav Jakub, Berkeš Dušan, Kolarovič Andrej: Straightforward synthesis of functionalized (E)­‑3­‑acylacrylic acids. In Tetrahedron, 71(47), pp. 8871–8875, 2015.
 • Kolarovič Andrej, Käslin Alexander, Wennemers Helma: Stereoselective synthesis of indolines via organocatalytic thioester enolate addition reactions. In Organic Letters, 16(16), pp. 4236–4239, 2014.
 • Kolarovič Andrej: Lithiations and Grignard Reactions on Pyrimidine and Quinazoline. In Topics in Heterocyclic Chemistry; Schnürch, M., Mihovilovic, M. D., Eds.; Springer­‑Verlag Berlin Heidelberg, 2013, vol. 31, pp. 21–64.
 • Zonta Cristiano, Kolarovič Andrej, Mba Miriam, Pontini Marta, Kündig Peter, E., Licini Giulia: Enantiopure Ti(IV) amino triphenolate complexes as NMR chiral solvating agents. In Chirality, 23(9), pp. 796–800, 2011.
 • Kolarovič Andrej, Schnürch Michael, Mihovilovic Marko D.: Tandem catalysis: from alkynoic acids and aryl iodides to 1­‑, 2­‑, 3­‑triazoles in one pot. In The Journal of Organic Chemistry, 76(8), pp. 2613–2618, 2011.
 • Kolarovič Andrej, Schweizer Emma, Greene Emily, Gironda Mark, Pallan Pradeep, Egli Martin, Rozners Eriks: Interplay of structure, hydration and thermal stability in formacetal modified oligonucleotides: RNA may tolerate nonionic modifications better than DNA. In Journal of the American Chemical Society, 131(41), pp. 14932–14937, 2009.
 • Kolarovič Andrej, Fáberová Zuzana: Catalytic decarboxylation of 2­‑alkynoic acids. In The Journal of Organic Chemistry, 74(18), pp. 7199–7202, 2009.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA 1/0110/19: Štúdium využiteľnosti pyrolýznych produktov na báze odpadovej biomasy a čistiarenských kalov v environmentálnych aplikáciách, obdobie riešenia: 2019 – 2021.
 • NSF­‑NATO DGE­‑0410935 (02/05­‑01/06) Amide linked RNA: synthesis and properties of a novel biopolymer mimic (štipendista).
 • APVV LPP­‑0238­‑06 (11/06­‑11/09) Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou­‑indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT) (štipendista).
 • Ernst Mach Jubilee Fellowship (02/10­‑07/10) Catalytic decarboxylation od 2­‑alkynoic acids as a gate to progressive coupling and “click” chemistry (štipendista).
 • VEGA 1/0340/10 (01/10­‑12/11) Kombinácia kryštalizáciou­‑indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov (zodpovedný riešiteľ).
 • SCIEX 12.158 (02/13­‑01/14) Bioinspired organocatalytic stereoselective synthesis (štipendista).
 • VEGA 1/0133/13 (01/13­‑12/14) Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe (zodpovedný riešiteľ).
 • APVV­‑0457­‑11 (07/12­‑06/15) Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe (zodpovedný riešiteľ).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.