Dátum: 25. 5. 2021, pred tromi rokmi

Fáza ubytovacieho procesu Termín
Vyhlásenie harmonogramu ubytovacieho procesu 24. 5. 2021
Aktualizácia údajov o kapacite ubytovacích zariadení a cene ubytovacích zariadení 24. 5. 2021
Stanovenie ubytovacej kapacity v jednotlivých ubytovacích zariadeniach pre študentov vyšších ročníkov 24. 5. 2021
Stanovenie ubytovacej kapacity v jednotlivých ubytovacích zariadeniach pre študentov prvých ročníkov 24. 5. 2021
Podávanie žiadostí študentov vyšších ročníkov do 6. 6. 2021
Podávanie žiadostí študentov prvých ročníkov do 21. 7. 2021
Podávanie žiadostí zahraničných študentov na ZS príslušného akademického roku do 30. 6. 2021
Podávanie žiadostí zahraničných študentov na LS príslušného akademického roku do 10. 12. 2021
Podávanie žiadostí dodatočne prijatých študentov do 8. 9. 2021
Oznámenie o akceptácii/zamietnutí žiadosti – vyššie ročníky 16. 6. 2021
Výber ubytovacieho zariadenia, vyššie ročníky, 1. skupina 21. 6. 2021
Výber ubytovacieho zariadenia, vyššie ročníky, 2. skupina 22. 6. 2021
Vyhodnotenie kola ubytovania, zistenie voľnej kapacity 24. 6. 2021
Oznámenie o akceptácii/zamietnutí žiadosti – prvé ročníky 4. 8. 2021
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Mgr. PhD., 1. skupina 9. 8. 2021
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Mgr. PhD., 2. skupina 10. 8. 2021
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Bc., 1. skupina 11. 8. 2021
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Bc., 2. skupina 12. 8. 2021
Vyhodnotenie kola ubytovania, zistenie voľnej kapacity 16. 8. 2021
Platba prvého bytného 16. – 22. 8. 2021
Zistenie voľnej kapacity po neuhradení bytného na všetkých ubytovacích zariadeniach 31. 8. 2021
Oznámenie o akceptácii/zamietnutí žiadosti – dodatočne prijatí uchádzači, uvoľnená kapacita 16. 9. 2021
Ubytovanie študentov od 2. 9. 2021

 

Pozri ďalej: