Dátum: 26. 4. 2022, predminulý rok, aktualizované: 27. 4. 2022, predminulý rok

Aj tento rok – ako už mnoho rokov predtým – vypísala Katedra slovenského jazyka a literatúry spolu s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia PdF a Univerzitnou knižnicou TU súťaž o najlepší študentský fejtón v dvoch sekciách: textovej (písanie fejtónu na ľubovoľnú tému) a výtvarnej (kreslenie karikatúry, resp. vtipu). Do konca marca 2022 nám prišlo 22 príspevkov zo štyroch fakúlt. Najviac príspevkov bolo už tradične z Pedagogickej fakulty (17), no prišli aj príspevky z Právnickej (3), Filozofickej (1) a FZaSP (1) – celkovo prišlo 22 príspevkov zo štyroch fakúlt. V textovej sekcii sme zaevidovali 15 príspevkov, ostatné (7) boli kreslené vtipy či karikatúry.

Odborná porota pracovala v zložení:

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. (KSJaL PdF TU)

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (KPVU PdF TU)

PhDr. Zuzana Martinkovičová otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (UK TU)

Mgr. Štefánia Vyskočová (doktorandka KSJaL PdF TU).

 

Všetky textové príspevky sme hodnotili z viacerých hľadísk. Konštatovali sme, že v každom by sa našlo čosi, na čom treba popracovať, čo by bolo treba opraviť, prebrúsiť. Keďže dúfame, že študent je duša zvedavá a učeniachtivá J, pripomíname charakteristiku fejtónu ako žánru – je dobré poznať isté zákonitosti, ktoré vám pomôžu skvalitniť postupy pri jeho tvorbe v budúcnosti.

  T. Rončáková z Katedry žurnalistiky KU v Ružomberku v publikácii Žurnalistické žánre (2019) definuje fejtón ako „ľahké a vtipné rozprávanie o závažných a aktuálnych spoločensko­‑politických otázkach. Fejtonista si všíma veci a javy skôr z ich horšej stránky. […] Typické témy sú zdanlivo nezávažné, no autor upozorňuje práve na ne. Hlavnou devízou fejtonistu je jeho schopnosť pozorovať a zovšeobecňovať, písať stručne, metaforicky, medzi riadkami, text vypointovať. Titulok fejtónu nemá prezradiť pointu, naopak, môže ju – v korešpondencii so záverom – dotvárať.“ (s. 126)

A – pravdaže – platí odveké pravidlo, na ktoré treba pri písaní pamätať: dobrý fejtón by mal čitateľ prečítať na jeden dych.

 

V príspevkoch študentov sme objavili časté postupy, ktoré sa priečili takto definovanému žánru: najčastejšie to bola nedostatočná práca s dĺžkou vety. Veta fejtónu môže byť aj dlhšia, ak má svoju pointu. Ak ale tvorca cíti priestor na širokošíre opisy svojich pocitov, zvyčajne „to vtipné“ uniká. Opakovanie istých pojmov v texte za sebou môže byť aj umelecká figúra, ale aj chyba, ktorá robí text nudným – a napovedá niečo o „užšej“ slovnej zásobe pisateľa. Niekedy sa nám – členom poroty – pri čítaní textov zdalo, že autor/ka zvolil/a svieži štýl a pozrel/a na tému nezvyčajným spôsobom, no všetko zasa pokazil záver, ktorý si pomýlil fejtón s románovým zakončením: bol bez pointy a končil v štýle happyendu.

A ako je to s používaním expresívnych slov? Tie do fejtónu patria, fejtón dokonca znesie aj nadávku, ale ak to autor preženie, text je skôr dôkazom o cholerickej rozkolísanosti tvorcu ako o jeho vtipnom rukopise (a vkuse). Podceniť netreba ani výber tematiky. Dobrý fejtonista nevníma problémy spoločnosti globálne, ale prostredníctvom nuáns, teda istých prvkov, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné: on ich však vidí a opisuje s nadhľadom, ľahko.

O pravopisnej úrovni by sme sa mohli zmieniť tiež, no keďže si problematika fejtónu pýta krátky textový priestor, nestačil by nám… 🙂 (Víťazné príspevky uverejníme po malých korektúrach.)

Čo sa týka výtvarnej časti súťaže, porota ocenila dobrú pointu pred dokonalou výtvarnou/‌kresliarskou technikou. Milo nás prekvapilo, že sa súťaže zúčastnili aj iní študenti, nielen tí, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú aprobačne. Možno len malú pripomienku: myslite na to, že kreslený humor nemá obsahovať dlhý text v bublinke kreslenej postavy, ale len jeho krátku verziu: ostatné by malo byť zrejmé z výtvarného spracovania vtipu.

 

Na záver chceme poďakovať nielen víťazom, ale všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a ukázali nám niečo zo svojej sympatickej kreativity.

Tu sú víťazi súťaže Fejtón 2022.

Kategória fejtón:

1. miesto: Filip Hrabčák (Pedagogická fakulta TU)

2. miesto: Viktória Karelová (Pedagogická fakulta TU)

3. miesto: Erik Hudák (Pedagogická fakulta TU)

 

Kategória vtip, karikatúra:

 

1. miesto: Aneta Zacharová (Pedagogická fakulta TU)

2. miesto: Anna Rakárová (Pedagogická fakulta TU)

3. miesto: Soňa Havlíková (Právnická fakulta TU)

 

Víťazné príspevky budú uverejnené na univerzitnom webe/fb.