Dátum: 17. 2. 2019, pred piatimi rokmi

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva prijal 14. februára 2019 doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD. , z Katedry slovenského jazyka a literatúry generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže generál Ing. Milan Ivan na oficiálnom stretnutí, v rámci ktorého mu udelil Jubilejnú plaketu zboru pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva za autorskú a edičnú prípravu ojedinelej publikácie Samostatné slovenské väzenstvo. Doc. Hladký so Zborom väzenskej a justičnej stráže spolupracuje dlhodobo – je hlavným autorom a zostavovateľom monografie Príbeh Leopoldova (2016, 2018), venuje sa výskumu väzenského slangu a argotu a spolupracuje na vzdelávaní odsúdených. Ešte v tomto roku sa plánuje aj druhé, rozšírené vydanie aktuálnej publikácie. Spoluautorkou oboch publikácií je Mgr. Jana Štefanková, absolventka sociálnej pedagogiky našej fakulty.

obrázok

obrázok