Podujatia

Kalendárium KAJL

 

Aktualizácie sledujte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)Youtube otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

 

2022

15. marec 2022

obrázok

St Patrick’s Day

oslavy Dňa sv. Patrika s Jeho Excelenciou Dermotom McGuaranom, veľvyslancom Írska na Slovensku a hosťami

informácie

22. – 23. september 2022

obrázok

5th ESP/LSP conference and workshop

medzinárodná vedecká konferencia

prezentácia za KAJL: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

26. september 20202

obrázok

Európsky deň jazykov v Trnave

Prezentácie za KAJL:

9:30 – 11:00 – Languages of the World

Interaktívna prednáška v anglickom jazyku, prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

12:00 – 13:30 – O Rimanoch a latinčine úsmevne as vtipom

Interaktívna prednáška, doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

informácie

4. – 7. november 2022

obrázok

Historicko­‑kultúrna exkurzia, Škótsko, Edinburgh 2022

V rámci povinne voliteľných predmetov Literárno­‑kultúrna exkurzia (Bc. štúdium) a Zážitková exkurzia 1 (Mgr. štúdium)

informácie

7. – 9. november 2022

obrázok

ICERI 2022, Seville, Španielsko

medzinárodná vedecká konferencia

prezentácie za KAJL: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Mgr. Jakub Hriňák, PhD.

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

7. – 13. november 2022

obrázok

Týždeň vedy a techniky 2022

Cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov propagujúcich vedeckú činnosť KAJL

informácie

8. – 10. december 2022

obrázok

Language, Literature and Culture in Education 2022, Rome, Italy

medzinárodná vedecká konferencia

KAJL – spoluorganizátor podujatia

conference website otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

december 2022

obrázok

Ugly Sweater Christmas Party

Zábavné vianočné aktivity v duchu anglofónnych kultúr

 

 


2021

21. január a 16. február 2021

obrázokobrázokobrázok

obrázok

On­‑line vzdelávanie zamerané na aplikovanie metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov

Vzdelávacie podujatie určené primárne učiteľom anglického a nemeckého jazyka, avšak vítaní sú aj učitelia odborných predmetov s možnou integráciou cudzieho jazyka, ktorí ovládajú anglický alebo nemecký jazyk. Školiteľmi sú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck (AJ) a Oliver Meyer (NJ).

10. februára 2021

obrázok

Deň otvorených dverí

so živým chatom so študentmi KAJL

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

10. – 28. februára 2021

obrázok

Life at KAJL: As Good As It Gets

Súťažná prehliadka videí študentov KAJL o živote na KAJL PdF TU

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

8. – 9. marec 2021

obrázok

INTED 2021

medzinárodná vedecká konferencia

prezentácie za KAJL: dr. Hitková, dr. Jánošíková

webová stránka konferencie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

12. marec 2021

obrázok

Hosťovská online prednáška Moniky Sitarčíkovej, skúsenej prekladateľky titulkov k hraným aj dokumentárnym filmom. Po prednáške prebehne diskusia k audiovizuálnemu prekladu.

Podujatie je súčasťou činnosti Translatologického krúžku KAJL.

16. marec 2021

obrázok

St Patrick’s Day

virtuálne oslavy Dňa sv. Patrika

Pripravte si kostýmy, niečo zelené na zobnutie a Guinness!

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

invitation

17. – 31. marec 2021

obrázok

When Home is School…

Súťažná prehliadka vtipných reflexií študentov KAJL na štúdium počas pandémie

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

18. marec 2021

obrázok

Hosťovská online prednáška Márie Koscelníkovej, ktorá sa venuje otázkam prekladu a lokalizácie videohier. Po prednáške prebehne diskusia so záujemcami o túto oblasť translatológie.

Podujatie je súčasťou činnosti Translatologického krúžku KAJL.

25. marec 2021

obrázok

Hosťovská online prednáška Mgr. Jany Popovicsovej, PhD., ktorá sa venuje editorstvu prekladov praktocky aj výskumne. Po prednáške prebehne diskusia so záujemcami o túto oblasť translatológie.

Podujatie je súčasťou činnosti Translatologického krúžku KAJL.

3. jún 2021

obrázok

LELLE2 2021 – Let’s learn how to learn!

26. – 28. jún 2021

obrázok

END2021

International Conference on Education and New Developments

členka vedeckého výboru: prof. Pokrivčáková

conference webpage otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

5. – 7. júl 2021

obrázok

EDULEAR 2021, Palma de Malorca, Španielsko

medzinárodná vedecká konferencia

prezentácie za KAJL: doc. Bérešová. Dr. Vančová, Dr. Liashuk, Dr. Sucháňová, M. A. Kocianová

conference webpage otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

28. september 2021

obrázok

Európsky deň jazykov

Predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

pozvánka a informácie o podujatí (spolu s informáciami o vedeckej konferencii Výzvy 2021)

fotogaléria z podujatia

5. – 7. október 2021

obrázok

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Rok s koronou

Virtuálna medzinárodná konferencia s metodickým dňom pre učiteľov ZŠ a SŠ

webová stránka konferencie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

pozvánka a informácie o podujatí (spolu s informáciami o Európskom dni jazykov)

október 2021

obrázok

Historicko­‑kultúrna exkurzia

Miesto a termín: podľa aktuálnej pandemickej situácie

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

9. – 11. novembra 2021

obrázok

My vo svete, svet u nás 2021

Cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov propagujúcich vedeckú činnosť KAJL

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

pozvánka a program podujatia

december 2021

obrázok

Language, Literature and Culture in Education 2021, Vienna, Austria

medzinárodná vedecká konferencia

KAJL – spoluorganizátor podujatia

conference website otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

7. december 2021

obrázok

Ugly Sweater Christmas Party

Zábavné vianočné aktivity v duchu anglofónnych kultúr

informácie hľadajte aj na Facebooku otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 


2020

25. január 2020 
obrázok
Vyučovanie angličtiny u mladších žiakov s dyslexiou a dysgrafiou, Trnava 
Metodický workshop pre učiteľov 1. stupňa a študentov KAJL 
Prednášajúca: prof. Pokrivčáková 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. – 13. február 2020 
obrázok
Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach, Bratislava 
Medzinárodná konferencia komparatívnej literatúry 
Prednášajúci: prof. Pokrivčák, prof. Pokrivčáková 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 12. marec 2020 
obrázok
INTED 2020, Valencia, Španielsko 
Medzinárodná vedecká konferencia 
Prezentácie za KAJL: doc. Bérešová 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. marec 2020 
obrázok
St Patrick’s Day 
Oslavy Dňa sv. Patrika s Jej Excelenciou Hildegard Ó Riain a hosťami 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
2. apríl 2020 
obrázok
Spoločné podujatie pre učiteľov ZŠ a SŠ 
  
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
4. apríl 2020 
obrázok
Bilingválne vzdelávanie a CLIL v súvislostiach súčasnej školy 
  
Prednášajúca: dr. Hitková 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
17. – 18. apríl 2020 
obrázok
6th International Conference on Second Language Studies, Dubai, United Arab Emmirates 
Medzinárodná konferencia 
Prezentácia: prof. Pokrivčáková, dr. Vančová 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
22. – 23. máj 2020 
obrázok
Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Starý Smokovec, Hotel Grand 
Medzinárodná konferencia s metodickým dňom pre učiteľov ZŠ a SŠ 
KAJL – spoluorganizátor podujatia 
webová stránka konferencie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 7. jún 2020 
obrázok
Učiteľ nie je Google 7, Senec 
7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov 
Prezentácie za KAJL: dr. Hitková, dr. Vančová, dr. Jánošíková 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
27. – 29. jún 2020 
obrázok
END2020, Zagreb, Croatia 
International Conference on Education and New Developments 2020 
Členka vedeckého výboru: prof. Pokrivčáková 
conference webpage otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 8. júl 2020 
obrázok
EDULEAR 2020, Palma de Malorca, Španielsko 
Medzinárodná vedecká konferencia 
Prezentácie za KAJL: prof. Pokrivčáková, doc. Bérešová 
conference webpage otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 12. september 2020 
obrázok
CLIL and beyond pluriliteracies for deeper learning 
Training event for foreign language teachers 
KAJL – spoluorganizátor 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
24. september 2020 
obrázok
Európsky deň jazykov v Trnave, 9:00 – 12:00 – Ulička jazykov na Univerzitnom námestí 
Predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
1. – 5. október 2019 
obrázok
Historicko­‑kultúrna exkurzia 
Miesto a termín: podľa výberu študentov, hlasujte tu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
2. – 6. november 2020 
obrázok
My vo svete, svet u nás 2020 
Cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov propagujúcich vedeckú činnosť KAJL 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
8. december 2020 
obrázok
Ugly Sweater Christmas Party 
Zábavné vianočné aktivity v duchu anglofónnych kultúr 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
10. – 12. december 2020 
obrázok
Language, Literature and Culture in Education 2020, Rome, Italy 
Medzinárodná vedecká konferencia KAJL – spoluorganizátor podujatia 
conference website otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 


2019

23. – 25. január 2019 
obrázok 
obrázok
enetCollect Crowdfest/Hackathon, Brussels, Belgium 
pracovné stretnutie členov skupín WG2, WG3 a WG4 v Bruseli 
  
účastníci: prof. Pokrivčáková a dr. Bodorík 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 12. marec 2019 
obrázok
Medzinárodná konferencia INTED 2019, Valencia, Španielsko 
prezentácie za KAJL: doc. Bérešová a Mgr. Zuzana Sucháňová 
  
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. marec 2019 
obrázok
St Patrick’s Day 
oslavy Dňa sv. Patrika s Jej Excelenciou Hildegard Ó Riain a hosťami 
  
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
14. – 15. marec 2019 
obrázok 
obrázok
3rd Annual Action meeting, Lisbon, Portugal 
výročné stretnutie pracovných skupín projektu COST CA16105 
  
účastníci: prof. Pokrivčáková, dr. Bodorík 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
8. – 24. apríl 2019 
obrázok 
obrázok
SEN & CLIL sú stále in 
Metodické workshopy pre učiteľov AJ na 1. st. ZŠ 
  
Prednášajúca: prof. Pokrivčáková 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 7. máj 2019 
obrázok
Viacjazyčnosť na Slovensku a v Európe – výzvy a perspektívy 
medzinárodná vedecká konferencia ŠPÚ Bratislava 
  
plenárna prednáška: prof. Pokrivčáková 
informácie  otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 7. jún 2019 
obrázok
Učiteľ nie je Google 6 
8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov 
  
prezentácie za KAJL: dr. Blight, prof. Pokrivčáková 
informácie a program otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 13. jún 2019 
obrázok
CALL & CLIL 2019 
medzinárodná vedecká konferencia 
  
prezentácie za KAJL: prof. Pokrivčáková, prof. Pokrivčák 
conference webpage  otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
22. – 24. jún 2019 
obrázok
END2019 
International Conference on Education and New Developments 2019, Porto, Portugal 
  
členka vedeckého výboru: prof. Silvia Pokrivčáková 
conference webpage otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
1. – 5. júl 2019 
obrázok
LELLE2 : Let’s Learn How to Learn! 
learning skills development for secondary school students 
  
Project Erasmus+ 2018­‑1­‑HU01­‑KA201­‑047839 
Project meeting in Bratislava, lecturer: prof. Pokrivčáková 
  
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
29. júl – 2. august 2019 
obrázok
The 22nd General Congress of ICLA 
themed Literature of the World and the Future of Comparative Literature, University of Macau, China 
  
presenters: prof. Pokrivčák, prof. Pokrivčáková 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
25. – 31. august 2019 
obrázok
Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT solutions for learning languages 
  
Erasmus+ staff training mobility at IFOM in Palermo, Italy 
participants: prof. Pokrivčáková, dr. Vančová 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
26. september 2019 
obrázok
Európsky deň jazykov v Trnave 
  
9:00 – 12:00 – Ulička jazykov na Univerzitnom námestí 
predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry 
  
10:00 – 13:00 – Výzvy2019 (Malý Berlín) 
vedecká konferencia s metodickými workshopmi 
  
informácie a program otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
1. – 5. október 2019 
obrázok
Historicko­‑kultúrna exkurzia do Dublinu 
  
Miesto: Dublin a okolie 
Program: the Trinity College Dublin, the University of Dublin, Dublin Writers Museum (Swift and Sheridan, Shaw and Wilde, Yeats, Joyce and Beckett), the National History Museum and National Gallery, Malahide Castle and Howth, Glendalough, Powerscourt House and Gardens
4. – 10. november 2019 
obrázok
My vo svete, svet u nás 2019 
cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov propagujúcich vedeckú činnosť KAJL 
  
informácie a program otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. – 13. november 2019 
obrázok
ICERI2019 
12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain) 
  
prezentácia KAJL: doc. Bérešová
27. – 29. november 2019 
obrázok 
obrázok
COST workshop 
WG3 & WG4 hands­‑on workshop on Using LARA to build interactive CALL content; Medzinárodný workshop organizovaný v rámci projektu enetCollect CA16105. 
  
information otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
28. november 2019 
obrázok
Icelandic Language Technologies and Digital Minorisation 
guest lecture by Mr Branislav Bédi, University of Iceland in Reykjavik 
  
information otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
28. november 2019 
obrázok
Jeden cizí jazyk nestačí 
VIII. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách 
  
plenárne vystúpenie a workshop: prof. Pokrivčáková 
informácie a program otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Záznam z on‑line streamu (YouTube) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
5. december 2019 
obrázok 
obrázok
Keď Google nestačí… 
alebo ako efektívne hľadať a nájsť informácie k štúdiu (Práca s databázami zahraničnej literatúry) 
  
hosťovská prednáška: Mgr. Ladislav Svršek, konateľ spoločnosti Albertina icome Bratislava 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
5. – 7. december 2019 
obrázok
Language, Literature and Culture in Education 2019 
medzinárodná vedecká konferencia 
  
reprezentanti KAJL: prof. Pokrivčák, prof. Pokrivčáková, dr. Vančová, dr. Hitková, dr. Liashuk 
conference website otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. december 2019 
obrázok
Ugly Sweater Christmas Party 
zábavné vianočné aktivity v duchu anglofónnych kultúr

 


2018

13. marec 2018 St Patrick’s Day 
oslavy Dňa sv. Patrika s účasťou veľvyslankyne Írskej republiky na Slovensku Ó Riain 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
14. – 21. apríl 2018 STSM v rámci projektu enetCollect COST Action CA16105 na University of Iceland, Reykjavik 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
23. – 25. jún 2018 END 2018 (Budapest, Hungary) 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu kategórie A 
člen vedeckého výboru: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
webová stránka konferencie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
august 2018 STSM v rámci projektu enetCollect COST Action CA16105 na University of Iceland, Reykjavik Mgr. Michal Bodorík, PhD.
september 2018 Kurz angličtiny pre zamestnancov PdF TU
5. – 7. september 2018 LLCE2018: Language, Literature and Culture in Education (Vienna, Austria) 
medzinárodná vedecká konferencia k projektu KEGA 055UKF­‑4/2016 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
25. – 26. september 2018 Európsky deň jazykov 
25. 9. – Ulička jazykov na Trojičnom námestí 
predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry 
26. 9. – Rozvoj jazykovej rozmanitosti v kontexte slovenského školstva 
odborný seminár na tému „Ako slovenské školstvo pristupuje k rozvoju jazykovej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia“ 
informácie a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
29. september – 6. október 2018 Historicko­‑kultúrna exkurzia v Edinburgu a Londýne 
pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva AJprogram a fotogaléria
24. – 25. október 2018 ECOST­‑MEETING­‑CA16105­‑240918­‑099520 na University Leiden, Holandsko 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Mgr. Michal Bodorík, PhD. 
informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
6. – 8. november 2018 My vo svete, svet u nás 2018 
cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov v rámci Týždňa vedy a techniky 
program a fotogaléria otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
9. november 2018 Národné literatúry v 21. storočí 
odborné kolokvium v rámci Týždňa vedy a techniky 
program otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
12. – 14. november 2018 ICERI2018 (Sevilla, Spain) 
medzinárodná vedecká konferencia, účastníci: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
informácie a publikácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
11. december 2018 Ugly Sweater Christmas Party 
informácie a fotogaléria
19. december 2018 Vydanie monografií z projektu KEGA 055UKF­‑4/2016 (dostupných v elektronickej knižnici PdF TU otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). 
Pokrivčák, A. (2018). Return to the Text / Návrat k textu : Sondy do vyučovania literatúry. 
Trnava : Trnavská univerzita. ISBN 978­‑80­‑568­‑0149­‑9. https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0149­‑9/​2018 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Autori kapitol: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 
  
Pokrivčáková, S. (ed.) (2018). Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research. 
Trnava : Trnavská univerzita. ISBN 978­‑80­‑568­‑0162­‑8. 
Autori kapitol: Mgr. Michal Bodorík, PhD., Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. Xénia Liashuk, PhD., Mgr. Hana Vančová, PhD.