Dátum: 9. 11. 2021, pred tromi rokmi

obrázokobrázokobrázok

 

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity

Vás srdečne pozýva

na cyklus akademických prednášok, odborných seminárov a metodických workshopov

My vo svete, svet u nás 2021

 

9. novembra 2021
12:50 
– 
13:35

obrázok Digital Literacy and New Learning Strategies in the Digital Age:

Traditional Education at Crossroads?

Interactive Lecture

prof. László Imre Komlósi

Click here to join the meeting otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

17:10 
– 
17:55

obrázok Language Technologies in Education

Interactive Lecture

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Click here to join the meeting otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

18:00 
– 
18:45

obrázok Digital Literature

Interactive Lecture

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Click here to join the meeting otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

10. novembra 2021
12:00 
– 
13:35

obrázok Rozvoj lexikálnej kompetencie s využitím digitálnych nástrojov

Interaktívna prednáška

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

odkaz na stretnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

12:00 
– 
12:45

obrázok Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia v 21. storočí

Interaktívna prednáška

Mgr. Jakub Hriňák, PhD.

odkaz na stretnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

15:30 
– 
16:15

obrázok Didaktická hra ako jedna z metód výučby jazyka

Interaktívna prednáška

Mgr. Jakub Hriňák, PhD.

odkaz na stretnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Na záver vybraných prednášok a webinárov bude vylosovaný výherca vecnej ceny, ktorú do tomboly venovali:

obrázokobrázokobrázokobrázok

11. novembra 2021
9:30 
– 
11:00

obrázok My vo svete, svet u nás: medzinárodný rozmer študentského života na PdF TU

moderuje: Mgr. Dana Masaryková, PhD., prodekanka PdF TU

odkaz na stretnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

14:30 
– 
16:00

obrázok Stories in the classroom

(Aktívne čítanie s predškolákmi a mladšími žiakmi)

Webinar

Gabriela Hroššová, Oxford University Press

odkaz na stretnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

12. novembra 2021
11:10 
– 
11:55

obrázok From Books to Screens: What is Audiovisual Translation?

Interactive Lecture

Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD.

Click here to join the meeting otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

12:50 
– 
13:35

obrázok Translation in the 21st Century: Challenges and Perspectives

Interactive Lecture

Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD.

Click here to join the meeting otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)