Dátum: 4. 11. 2019, pred piatimi rokmi, aktualizované: 27. 4. 2020, pred štyrmi rokmi

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Prejdite sem.

 

Od akademického roka 2020/21 budú môcť študenti študijných programov UPV a PP absolvovať štátnu skúšku z didaktiky anglického jazyka a literatúry pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Absolvovaním tejto štátnej skúšky študenti získajú úplnú kvalifikáciu na vyučovanie angličtiny v jazykových školách, v MŠ a na 1. stupni ZŠ bez toho, aby v budúcnosti museli absolvovať iné formy kontinuálneho vzdelávania učiteľov (za poplatky).

Obsah štátnej skúšky nadväzuje na obsah nasledujúcich výberových predmetov, ktoré ponúka KAJL (prerekvizity):

  • XPEB077 – anglický jazyk pre PEP (Bc.),
  • YPEM582_A – osvojovanie si cudzích jazykov v ranom detstve (Mgr.),
  • YAJJM110 – anglofónne literatúry pre deti a mládež (Mgr.).

 

 

Termíny: Štátnu skúšku z didaktiky AJ si študenti môžu štandardne zapísať ako výberový predmet štátnej skúšky YAJPEP001 – didaktika anglického jazyka v preprimárnom a primárnom vzdelávaní v poslednom ročníku Mgr. štúdia. Úplnú kvalifikáciu učiteľa AJL pre MŠ a mladších žiakov študent získa až po absolvovaní kompletných štátnic.

Jazyk skúšky: anglický (očakáva sa úroveň min. B1)

Potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky, vyžadované riaditeľmi škôlok a základných alebo jazykových škôl, bude automaticky uvedené vo výpise predmetov v dodatku k magisterskému diplomu. Tento doklad slúži tiež ako doklad o získaní požadovanej kvalifikácie na otvorenie viazanej živnosti učiteľa AJ.

 

V prípade otázok môžu záujemcovia kontaktovať vedúcu KAJL prof. Pokrivčákovú e‑mailom 
(adresa elektronickej pošty) alebo osobne v čase KH.

 
  

obrázok