Spomienkové stretnutie 2019

V utorok 15. januára 2019 sa v aule Pazmaneum (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity) uskutočnilo priateľské stretnutie pri príležitosti nedožitých 70­‑tych narodenín bývalého dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. RNDr. Pavla Híca, CSc. Dekan Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. René Bílik, CSc. pri tejto príležitosti posmrtne odovzdal pánovi docentovi zlatú pamätnú medailu Pedagogickej fakulty za zásluhy, ktorú prevzala jeho dcéra.