Dokumenty:

 

Martin Dojčár: Pataňdžaliho etika (PDF - 190kb)

Dana Hanesová: Aktuálny stav náboženskej výchovy ako alternatívy etickej výchovy (PDF - 181kb)

Eva Klčovanská: Axiologická podstata noetického procesu (PDF - 198kb)

Igor Lomnický: Optimalizácia edukatívneho kurikula v súčasnom zameraní etickej výchovy (PDF - 162kb)

Mária Potočárová: Etika rodinných vzťahov – na cestu do života mladým (PDF - 127kb)

Andrej Rajský: Univerzitné vzdelávanie v koncepte integrálneho humanizmu Jacquesa Maritaina (PDF - 181kb)

 

 

 

 

Na prezeranie súborov potrebujete program Acrobat Reader.