Dátum: 18. 2. 2021, pred tromi rokmi

Prezentácia Katedry anglického jazyka a literatúry.

Prezentácia Katedry biológie.

Prezentácia Katedry chémie.

Prezentácia Katedry matematiky a informatiky.

Prezentácia Katedry nemeckého jazyka a literatúry.

Prezentácia Katedry pedagogických štúdií.

Prezentácia Katedry pedagogiky výtvarného umenia.

ikonaŠtuduj na Katedre pedagogiky výtvarného umenia! 137,66 MB (131,28 MiB), 20. 2. 2021

Prezentácia Katedry slovenského jazyka a literatúry.

Prezentácia Katedry školskej pedagogiky.

Prezentácia o statuse študenta so špecifickými potrebami.