Dátum: 15. 12. 2020, pred štyrmi rokmi

Dlhoročná pracovníčka katedry anglického jazyka, doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., získala ocenenie – Veľká medaila svätého Gorazda – za aktívnu prácu a prínos k rozvoju Olympiády v anglickom jazyku. Touto cestou jej k tomuto oceneniu srdečne blahoželáme!

 

obrázok