Dátum: 8. 11. 2019, pred piatimi rokmi

 

obrázok

Dňa 6. 11. 2019 študenti katedry chémie Bc. Vladimír Turčan a Bc. Eva Klára Krajčíková úspešne reprezentovali Trnavskú univerzitu na 21. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, ktorú organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

obrázok

Bc. Vladimír Turčan získal v rokovacej sekcii Technológie ochrany životného prostredia za svoju vedeckú prácu s názvom Vplyv chemickej modifikácie na sorpčnú separáciu arzénu biouhlím na báze odpadov z potravinárskeho priemyslu prestížnu cenu AČE SR (Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky).

obrázok

Bc. Eva Klára Krajčíková v rokovacej sekcii Environmentálne inžinierstvo za svoju vedeckú prácu s názvom Optimalizácia sorpčnej separácie erytrozínu B pyrolýznym uhlím získala ocenenie spoločnosti Enviral, Envien group ZVVB za najlepšiu študentskú prácu na ŠVK 2019.

obrázok

 

Oceneným študentom srdečne blahoželáme!