Dátum: 5. 10. 2021, pred tromi rokmi

English

Aj Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolupracuje s akademickými inštitúciami z USA. Teší nás, že sme mohli prispieť k iniciatíve Veľvyslanectva USA v Bratislave a o svojich aktivitách informovať v rámci projektu Mapa slovensko­‑americkej spolupráce (skuscooperation.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).

obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Nová mapa spolupráce predstavuje viac ako 100 vedeckých 
a akademických projektov medzi USA a Slovenskom

 

Lepšia zdravotná starostlivosť o detských pacientov na Slovensku vďaka konzultáciám s Detskou nemocnicou vo Philadelphii či prístup pracovníkov Žilinskej univerzity do špičkových laboratórií na Berkeley Engineering v Kalifornii. Aj tieto príklady vedeckých a akademických partnerstiev zobrazuje nová mapa spolupráce SKUScooperation.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Na mape, ktorú dnes slávnostne predstavil zástupca americkej veľvyslankyne na Slovensku Nicholas Namba spolu so zástupcami slovenských inštitúcií, je možné nájsť viac ako sto príkladov dlhodobých americko­‑slovenských projektov.

„Vidieť toľko spoluprác na jednom mieste je neuveriteľné. Táto stránka je novým nástrojom, ktorý veľvyslanectvo USA s našimi partnermi vyvinulo, aby predviedlo šírku a hĺbku slovensko­‑americkej spolupráce vo svete výskumu a akademickej obce. Podporujeme ambíciu Slovenska internacionalizovať univerzity a vedu. Veríme, že je to prospešné pre inštitúcie, výskumníkov a študentov,“ povedal zástupca veľvyslankyne Nicholas Namba. Ako dodal, cieľom mapy je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko­‑amerických partnerstvách, podporiť vznik ďalšej spolupráce, prilákať nové talenty a zdroje financovania a, samozrejme, podporiť inovácie a výskum.

„Detská nemocnica vo Philapelphii je špičková nemocnica, ktorá má vysoký počet pacientov, má veľký počet detských kardiológov, ktorí robia výskum a venujú sa špecifickým problémom. Pobyty slovenských lekárov v Philadelphii a philadelphských špecialistov v Detskom kardiocentre nám pomohli implementovať nové medicínske programy a inovatívne diagnostické postupy a terapie do praxe,“ povedala primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra NÚSCH Ľubica Kováčiková.

Zdieľanie vedomostí a odborných znalostí medzi Slovenskom a USA pozitívne ovplyvňuje pokrok a vývoj inovácií aj na Žilinskej univerzite. „Za najväčší prínos považujem, že máme prístup do špičkových laboratórií na Berkeley a že sme práve vďaka tejto spolupráci u nás vytvorili Laboratórium umelej inteligencie na Žilinskej univerzite v Žiline, takzvanú LuiZA,“ povedal prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity Jozef Ristvej.

Mapa momentálne znázorňuje 113 dlhodobých akademických a výskumných partnerstiev medzi slovenskými a americkými inštitúciami v oblasti výskumu, publikácií, mobility, či výmeny know­‑how.

Na stránke sa dozviete aj o podporných schémach spolupráce, napríklad o Fulbrightovom programe, programe Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Slovakia Seed Fund, Národnom štipendijnom programe, Programe malých grantov Veľvyslanectva USA, programe Erasmus plus.

Mapa spolupráce je projekt Veľvyslanectva USA v Bratislave. Informácie na mape sú aktualizované na základe dát od partnerských inštitúcií. Ak spolupracujete s americkou inštitúciou a chceli by ste byť na mape, na stránke skuscooperation.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) nájdete kontaktný formulár.

 

obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)