Dátum: 22. 6. 2022, predminulý rok

Naši kolegovia z fakulty viedli výskumný tím, ktorého výsledky boli základom diskusie veľkého množstva významných aktérov výchovy a vzdelávania v Trnave. V spolupráci s mestom a priamou podporou viceprimátorky a vedúceho školského úradu riešili účastníci problémy a výzvy v šiestich identifikovaných oblastiach (profesijný rozvoj učiteľov, inklúzia, kultúra a estetická výchova, rozvoj kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti, práca s mládežou, uplatnenie na trhu práce).

Zámerom je dosiahnuť kolektívny dopad (viditeľnú sociálnu zmenu) na základe koordinovaných činností a jasne pomenovaných, spoločne porozumených a zmysluplných indikátorov úspechu.

obrázok

 


Viac informácií nájdete tu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)