Dátum: 16. 2. 2021, pred tromi rokmi

Príhovor dekanky pedagogickej fakulty k Olympiáde ľudských práv.

 

Vo štvrtok 11. februára 2021 sa pod gesciou pedagógov katedry pedagogických štúdií a vedenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v úzkej spolupráci s organizujúcou školou, ktorou už tradične bolo Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch, stretli v online priestore študenti stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja. V dvojkolovej náročnej súťaži si zmerali sily v regionálnom kole 23. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého organizáciou prevzali záštitu ministerka spravodlivosti SR Mgr. Mária Kolíková a ombudsmanka prof. Mária Patakyová. Stredoškolskú súťaž otvorili krátkymi video-príhovormi dekanka PdF TU doc. Viera Peterková, krajský koordinátor olympiády a predseda hodnotiacej komisie doc. Peter Rusnák, riaditeľ piešťanského gymnázia Mgr. Radim Urban a primátor mesta Piešťany Dr. Peter Jančovič, pod ktorého záštitou sa krajské kolo olympiády konalo.

Dekanka Pedagogickej fakulty TU sa spolu s riaditeľom kancelárie zastúpenia OSN vo Viedni (UNIS Vienna) Martinom Nesirkym prihovorili súťažiacim stredoškolákom v duchu olympizmu a so želaním úspechov v krajskom i národnom kole olympiády. Po kole testovania z výberu úspešných riešiteľov postúpilo do 2. kola ústnej časti súťaže viacero študentov, z ktorých hodnotiaca komisia následne vybrala osem najlepších. Trnavský samosprávny kraj tak budú v národnom kole reprezentovať ôsmi gymnazisti a študenti stredných odborných škôl. Úspešným riešiteľom olympiády blahoželáme v slávnostnej atmosfére, keďže práve v týchto dňoch poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu rozhodli o tom, že sa projekt Olympiády ľudských práv na Slovensku stáva laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020.

  Dominika Petrincová, poslucháčka štúdia na PdF TU 
v aprobácii nemecký jazyk a literatúra – etická výchova