Dátum: 7. 10. 2022, predminulý rok

Trnavská univerzita je koordinátorom projektu Erasmus+ zameraného na rozvoj inovatívnych metód vysokoškolského vzdelávania – tzv. multilógov.

Na projekte sa podieľa aj Leuphana University of Lüneburg (SRN), The Newman Institute in Uppsala (SWE), Munich School of Philosophy (SRN). V poslednom septembrovom týždni prebehlo vo švédskej Uppsale prvé stretnutie projektového tímu a vybraných študentov zúčastnených vysokých škôl. Organizovaný Hackathon vyústil do návrhu modelov multilógov pre vybrané témy. Účastníci však mali možnosť navštíviť aj slávnu knižnicu Carolina Rediviva, v ktorej sa nachádza napr. Codex Argenteus alebo zbierka severskej mytológie Edda.

Ďakujeme našim študentkám za aktívnu účasť a výrazný príspevok k riešeniu projektu!

 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok