Dátum: 15. 6. 2021, pred tromi rokmi

Michal Škoda – Prostory nevyslovitelnosti

obrázokobrázok

 

a Peter Demek – Status / Stretch.

obrázokobrázok 

 

Vernisáž výstav v Českej republike sa koná dňa 17. 6. 2021.