Dátum: 31. 10. 2022, predminulý rok

obrázok obrázok

Katedra biológie Pedagogickej fakulty TU v Trnave pripravila pre študentov aprobácie biológia odbornú antropologicko­‑geologickú exkurziu.

Dňa 18. 10. 2022 sa študenti biológie zúčastnili prehliadky antropologického pavilónu Anthropos v časti Brno – Pisárky. V múzeu sa nachádza expozícia „O pôvode a vývoji človeka a počiatkoch jeho kultúry.“ Oboznámili sa so svetom lovcov a zberačov zo staršej doby kamennej, s paleontologickými technológiami, genetikou vo vývoji človeka a s výstavou „Primáty – naša rodina.“ Samozrejmosťou bola obhliadka rekonštrukcie mamuta, ktorý je v súčasnosti obklopený prirodzeným prírodným prostredím. Zbierka obsahuje pohľad do života pravekých ľudí a predchodcov človeka.

obrázok obrázok

Po návšteve múzea nasledovala prehliadka Punkevnej jaskyne a priepasti Macocha v Moravskom krase spojenou s romantickou plavbou na loďkách na podzemnej riečke Punkve.

obrázok obrázok