Dátum: 11. 10. 2000, mnoho rokov dozadu

Dňa 9. 10. 2022 sa zamestnanci Katedry biológie pod vedením pani dekanky doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. a vedúceho katedry prof. RNDr. Alfréda Trnku, PhD. a autorov PaedDr. Radoslava Kvasničáka, PhD. a Mgr. Alexandry Rebrošovej zúčastnili akcie otvorenia školského náučného chodníka v kysuckom skanzene Vychylovka.

Projektový zámer bol uskutočnený za účasti zamestnancov Kysuckéhom múzea Čadca, Štátnych lesov Čadca, CHKO Kysuce, OCR Malá Fatra a starostov priľahlých obcí Bystrickej doliny (Zborov nad Bystricou, Stará Bystrica, Nová Bystrica).

Zrealizovaný projekt ponúka v súčasnosti nové možnosti neformálneho prírodovedného vzdelávania priamo v podmienkach skanzenu kysuckej prírody a je určený pre žiakov a učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií.

Tematicky je projekt zameraný na skúmanie vybraných vlastností ekosystémov (pôdny ekosystém, potok Chmúra, lúka, ihličnatý les, fenologický kalendár modelových druhov rastlín a živočíchov) dostupných na šiestich informačných tabuliach elektronicky pre žiacku a učiteľskú verejnosť.

Veríme, že uvedená edukačná aktivita prinesie v oblasti prírodovedného vzdelávania v podmienkach prírody očakávaný edukačný efekt nielen pre žiakov a učiteľov okolitých základných škôl kysuckého regiónu ale aj v oblasti poznávania prírody v očiach bežnej turistickej verejnosti.

 

obrázok

obrázok

obrázok