Dátum: 7. 12. 2021, pred tromi rokmi

Dňa 24. 11. 2021 naše študentky Bc. Lenka Vavrincová a Bc. Diana Bošanská úspešne reprezentovali Trnavskú univerzitu na 23. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, ktorú každoročne organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

obrázokobrázok

 

obrázok 
obrázok

obrázok

Bc. Lenka Vavrincová v sekcii Environmentálne inžinierstvo za svoju vedeckú prácu s názvom Vplyv pyrolýznych produktov na vybrané vlastnosti extenzívnych strešných substrátov získala 3. miesto. Bc. Diana Bošanská v rovnakej rokovacej sekcii s prácou Príprava a charakterizácia pyrolýznych materiálov na báze potravinárskych odpadov obsadila triumfálne 1. miesto.

Pri tejto príležitosti sa pani dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení rozhodla študentkám zablahoželať aj osobne. Oceneným študentkám aj my srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu a reprezentácie našej fakulty.

obrázok