Dátum: 2. 6. 2021, pred tromi rokmi

Cena astronóma a prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity profesora Antona Hajduka putuje aj v tomto roku vedcom za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti. Návrhom fakúlt na vymenovanie ocenených vyhovel rektor Trnavskej univerzity profesor René Bílik, ktorý udelil cenu štyrom vedeckým a pedagogickým pracovníkom.

obrázok

Za pedagogickú fakultu bol ocenený doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.,

obrázok

ktorý je autorom a spoluautorom 103 publikačných výstupov v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Scopus a Web of Science (z toho 85 ako prvý alebo korešpondenčný autor, z toho viac ako 2/3 výstupov v Q1 časopisoch daných vedných odborov). Na tieto štúdie získal 1 986 citácií (bez autocitácií) registrovaných v databázach Scopus a Web of Science.

Je členom redakčných rád troch zahraničných karentovaných časopisov v Q2 a Q1 sekciách daných vedných odborov: Acta Physiologiae Plantarum otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (od r. 2012) Journal of Agronomy and Crop Science otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (od r. 2014) a Flora otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (od r. 2018).

Vo svojich prácach sa venuje biológii rastlín so zameraním na fyziológiu pôsobenia ťažkých kovov a oxidačného stresu, environmentálnemu výskumu akumulácie kovov v rastlinách a prostredí a sekundárnemu metabolizmu rastlín a úlohe antioxidantov. Spolupracuje s viacerými pracoviskami v blízkom i vzdialenom zahraničí (Česká republika, Poľsko, Taliansko, Srbsko, Austrália). V roku 2020 bol z hľadiska počtu, ale aj kvality publikačných výstupov najvýkonnejším pracovníkom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďalej boli ocenení:

  • prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (filozofická fakulta),
  • prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (právnická fakulta),
  • prof. RNDr. František Ondriska, PhD. (fakulta zdravotníctva a sociálnej práce).

Kto bol Anton Hajduk?

Anton Hajduk, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity 1992 – 1996, rodák z Užhorodu, univerzitný profesor, astronóm, doktor vied, čestný doktor Trnavskej univerzity, okrem iného aj odborník na Turínske plátno. Napísal asi 150 vedeckých prác, populárno­‑vedeckých článkov, je spoluzakladateľom a spoluautorom Encyklopédie astronómie. Medzi mnohé ocenenia, ktoré dostal doma i v zahraničí, patrí aj ocenenie Národnej agentúry pre aeronautiku a vesmír (NASA) alebo Cena Fides et ratio otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) udeľovaná KBS (2012). Zásluhy Antona Hajduka na poli vedy ocenila aj Medzinárodná astronomická únia, a to naozaj nevšednou formou – pomenovala otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) po ňom asteroid 1997 EN No. 11657 Antonhajduk. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Trnavská univerzita oceňuje pedagógov za mimoriadne výsledky vo vedeckej a tvorivej pedagogickej práci Cenou Antona Hajduka od roku 2010.


Zdroj: Cena Antona Hajduka 2021 putuje do rúk biológa, sociologičky, právnika a parazitológa otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)