Dátum: 24. 10. 2022, predminulý rok

Biouhlie predstavuje v súčasnosti modernú hmotu vyrábanú z rôznych vstupných surovín, ktorá má široké použitie najmä v poľnohospodárstve. Hoci o biouhlí existuje viac ako 23 000 prác a jeho interakcia s rastlinami sa skúmala v stovkách z nich, biochemické odpovede rastlín sú známe iba povrchne.

Medzinárodný tím vedcov zo štyroch krajín pod vedením docenta Jozefa Kováčika z Katedry biológie PdF TU v rámci riešenia projektu VEGA skúmal originálne biouhlie pripravené z odpadového čistiarenského kalu, ktoré bolo modifikované prídavkom vápnika, s predpokladom zníženia príjmu toxického kadmia v liečivej rastline – rumančeku kamilkovom: na rozdiel od predpokladu sa zistilo, že výsledný obsah kadmia v rastlinách závisel nielen od jeho množstva v pôde, ale aj od dávky biouhlia. Tieto zmeny boli aj v súlade s mnohými biochemickými zmenami v pletivách a ukazujú, že pozitívne účinky biouhlia nie sú univerzálne, a naopak, môže dôjsť k nežiadúcemu hromadeniu toxických kovov v rastlinách (a k negatívnym zmenám biochémie rastlín), čo predstavuje zdravotné riziko pri ich použití. Výsledky nabádajú k ďalšiemu praktickému výskumu v tejto oblasti a zaujali prestížny environmentálny časopis, ktorý publikáciu zaradil do svojho novembrového čísla:

 

 

obrázok