Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy je recenzovaný vedecký časopis vydávaný Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave…

Časopis preferuje publikovanie výskumných štúdií integratívneho charakteru, hĺbkových konceptuálnych analýz vzdelávania a tiež originálnych štúdií obsahujúcich empirické údaje o vzdelávacích procesoch. Publikuje tiež diskusné príspevky, správy a recenzie.

 

Webová stránka časopisu: https://sciendo.​com/​journal/​JPED otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)