Informácie o prvom kole prijímacieho konania a podmienkach 
prijatia na štúdium na akademický rok 2023/2024

Dokument Veľkosť Dátum
Bakalárske štúdium
130,00 kB (126,96 KiB) 5. 12. 2022
138,52 kB (135,27 KiB) 6. 12. 2022
Magisterské štúdium
126,52 kB (123,55 KiB) 5. 12. 2022
Doktorandské štúdium
122,50 kB (119,63 KiB) 16. 3. 2023
556,23 kB (543,20 KiB) 21. 3. 2023