Dátum: 21. 8. 2015, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 4. 5. 2021, pred tromi rokmi

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Rozdelenie študentov podľa ročníkov, stupňa, formy štúdia a podľa študijných programov

študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Paulína Šantavá SPV, PEP, AJL 1. – 4. externá 331 b
AJL, SJvKN 1., 2. a 3. denná
rozširujúce štúdium AJ
Andrea Doková PEP, AVU, AjaAk, SPV 1., 2. a 3. denná 331 b
Ľubica Cepková ŠP učiteľstvo v kombinácii 1., 2. a 3. denná 330
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Viera Krajčovičová SPV, UPV, PP, AJL 1., 2. a 3. externá 331 b
UPV, PVU, PP, SPV 1. a 2. denná
ŠP učiteľstva v kombinácii, AJL, AjaAk 1. a 2. denná
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Ľubica Cepková všetky ŠP 1. až 5. denná a externá 330
pracovníčka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Mgr. Ľubica Valčuhová sociálne štipendiá, tehotenské štipendiá 331 b

Sociálne štipendium

Doklady na sociálne štipendium – žiadosť a doklady 
je potrebné vložiť do obálky a poslať poštou na:

Mgr. Ľubica Valčuhová 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava

 


Ďalšie odkazy: Študijné oddelenie