Dátum: 10. 7. 2014, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 27. 8. 2014, pred niekoľkými rokmi

10. júla 2014 bola spustená testovacia prevádzka modulu exportujúceho udalosti vo formáte iCalendar. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (Modul je použitý napríklad tu.) V prípade, že sa túto službu rozhodnete vyskúšať, prosíme Vás o poskytnutie spätnej väzby o funkčnosti alebo nefunkčnosti tohto modulu.

Ak zaznamenáte ťažkosti, prosíme Vás o čo najpodrobnejšie vysvetlenie problému s uvedením všetkých technických okolností – aký je typ počítača/zariadenia, na ktorom problém nastal, aký je na ňom nainštalovaný operačný systém, či ste na import použili softvér na počítači/zariadení (napr. Microsoft Outlook otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na PC) alebo ste použili niektorú webovú službu (napr. Google Calendar otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) atď.

Za každú pozitívnu či negatívnu spätnú väzbu vopred ďakujeme

  správcovia