Návšteva hostí z Indiana University 
a veľvyslanectva USA na Slovensku

Dňa 21. 11. 2017 privítala Pedagogická fakulta TU hostí z Indiana University (USA) a veľvyslanectva USA na Slovensku. Delegáciu tvorili prof. Terrence C. Mason (dekan Pedagogickej fakulty), prof. Keith C. Barton Ed.D. (prodekan Pedagogickej fakulty) a Arlene Benitz (riaditeľka Centra pre medzinárodné vzdelávanie, rozvoj a výskum). Veľvyslanectvo USA zastupovali Jason B. Khile a Mgr. Ivona Frkalová. Pedagogickú fakultu na stretnutí reprezentovali Mgr. Dana Masaryková, PhD., doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. a prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. Diskusia sa dotýkala slovenského vzdelávacieho systému, občianskej výchovy a perspektív v oblasti vzdelávania učiteľov. Obidve zúčastnené strany identifikovali oblasti výskumu, v ktorých by v budúcnosti mohli spolupracovať.