Dátum: 15. 1. 2021, pred tromi rokmi

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe predškolská pedagogika v akademickom roku 2020/2021

 

Dátum: 25. január 2021
Miestnosť: 625, Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

  
Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Členovia komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
  Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou

 

p. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno a priezvisko študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Andraši Alexandra Dr. Hambálková Dr. Filagová
2. 9:20 9:30 Balažiová Zita doc. Petrová prof. Zápotočná
3. 9:50 10:00 Baligová Margita prof. Zápotočná Dr. Filagová
4. 10:20 10:30 Drličková Rojková Martina prof. Lukšík Dr. Vaško
5. 10:50 11:00 Klučárová Eva Dr. Filagová Dr. Hambálková
6. 11:20 11:30 Koleszárová Jaroslava prof. Lukšík Dr. Filagová
7. 11:50 12:00 Líšková Dominika Dr. Kövérová Dr. Filagová
8. 12:20 12:30 Nemcová Ivana Dr. Hambálková Dr. Moncmanová
9. 12:50 13:00 Pastuchová Zdenka Dr. Masaryková doc. Labudová
10. 13:20 13:30 Sklenárová Petra Dr. Malatinská doc. Pokorný
11. 13:50 14:00 Tomašíková Kristína Dr. Urban Dr. Vaško
12. 14:20 14:30 Žemberová Alena Dr. Masaryková doc. Labudová

 

 


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe predškolská pedagogika v akademickom roku 2020/2021

 

Dátum: 26. január.2021
Miestnosť: 625, Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

  
Komisia:

Predseda komisie: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Členovia komisie: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
  Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
  Mgr. Jana Fúsková, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou

 

p. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno a priezvisko študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Blesáková Miroslava Dr. Hambálková doc. Žoldošová
2. 9:20 9:30 Ciesariková Jana Dr. Malatinská doc. Pokorný
3. 9:50 10:00 Gašparovičová Veronika Dr. Pavlov Dr. Danišková
4. 10:20 10:30 Hanobíková Zuzana Dr. Urban Dr. Fúsková
5. 10:50 11:00 Hliníková Miroslava Dr. Hambálková doc. Žoldošová
6. 11:20 11:30 Hrenáková Marianna Dr. Urban doc. Petrová
7. 11:50 12:00 Illéšová Ivana Dr. Danišková Dr. Fúsková
8. 12:20 12:30 Rybnikárová Stanislava Dr. Gabaľová prof. Stoffová
9. 12:50 13:00 Sklenárová Zuzana Dr. Malatinská Dr. Fialová
10. 13:20 13:30 Stachová Monika prof. Zápotočná doc. Petrová
11. 13:50 14:00 Vezérová Jana Dr. Bánovčanová Dr. Danišková

 

 


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2020/2021

 

Dátum: 25. január 2021
Miestnosť: 615, Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

  
Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Členovia komisie: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD
  prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
Tajomník: Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

p. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno a priezvisko študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Bánoczka Denisa Dr. Odráška Dr. Masaryková
2. 9:30 9:40 Habľáková Martina Dr. Malatinská Dr. Fialová
3. 10:10 10:20 Honková Ľudmila Dr. Gubricová Dr. Šuhajdová
4. 10:50 11:00 Ostrovská Dominika Dr. Pšenáková Dr. Štrbo
5. 11:30 11:40 Štinglová Bronislava Dr. Guľas Dr. Pappová
6. 12:10 12:20 Vallášová Jana doc. Labudová Dr. Masaryková
7. 12:50 13:00 Vorčáková Erika Dr. Malatinská Dr. Fialová
8. 13:30 13:40 Vycudilová Denisa prof. Stoffová Dr. Gabaľová
9. 14:10 14:20 Buchová Sabina Dr. Gubricová Dr. Wiesenganger
10. 14:50 15:00 Dolníková Dajana Dr. Odráška Dr. Masaryková
Iba predmet ŠS – elementárna pedagogika
11. 15:30 15:40 Kobilyová Jessica    

 

 


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2020/2021

 

Dátum: 26. január 2021
Miestnosť: 615, Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

  
Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Členovia komisie: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
Tajomník: Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

p. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno a priezvisko študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Juríčková Zuzana Dr. Fúsková doc. Zápotočná
2. 9:30 9:40 Kĺčová Lenka Dr. Pappová Dr. Guľas
3. 10:10 10:20 Kmeťová Zuzana Dr. Kusý doc. Gajdošíková Zeleiová
4. 10:50 11:00 Márišová Stella Dr. Štofko Dr. Lacková Čúzyová
5. 11:30 11:40 Matuščinová Klaudia Dr. Magulová doc. Žoldošová
6. 12:10 12:20 Ráczová Renáta Dr. Magalová Dr. Janecová
7. 12:50 13:00 Soboňová Klaudia Dr. Magalová Dr. Janecová
8. 13:30 13:40 Volfová Soňa Dr. Bieliková doc. Žoldošová
9. 14:10 14:20 Polčicová Lívia Dr.Wiesengager Dr. Sádovská
Iba predmet ŠS – elementárna pedagogika
10. 15:30 15:40 Garcia Adela    
11. 15:50 16:00 Jablonková Mónika    

 

 


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2020/2021

 

Dátum: 27. január 2021
Miestnosť: 615, Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

  
Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Členovia komisie: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
  PaedDr. Mária Beláková, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
Tajomník: Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

p. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno a priezvisko študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Blašková Adriána Dr. Pappová Dr. Školníková
2. 9:30 9:40 Fialková Zuzana Dr. Masaryková doc. Labudová
3. 10:10 10:20 Hnátková Tatiana Dr. Šuhajdová Dr. Bizová
4. 10:50 11:00 Hollá Michaela Dr. Bánovčanová Dr. Feranská
5. 11:30 11:40 Juranková Lenka Dr. Pappová Dr. Guľas
6. 12:10 12:20 Lipárová Kristína Dr. Bánovčanová Dr. Feranská
7. 12:50 13:00 Mlatecová Kristína Dr. Králová Dr. Guľas
8. 13:30 13:40 Ria Nejeschlebová doc. Pokorný Dr. Fialová
9. 14:10 14:20 Švajdleníková Monika Dr. Benyak doc. Petrová
10. 14:50 15:00 Šujanová Katarína Dr. Hitková ???
Iba predmet ŠS – elementárna pedagogika
11. 15:30 15:40 Prajová Sandra    
12. 15:50 16:00 Stankovská Radka    

 

 


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2020/2021

 

Dátum: 28. január.2021
Miestnosť: 625, Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

  
Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Členovia komisie: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  Mgr. Marek Mikušiak, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
Tajomník: Mgr. Jana Fúsková, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

p. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno a priezvisko študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Gunčagová Barbora Dr. Pšenáková prof. Trnka
2. 9:30 9:40 Holubčíková Andrea Dr. Hambálková Dr. Fúsková
3. 10:10 10:20 Lesňáková Lucia Dr. Malatinská doc. Pokorný
4. 10:50 11:00 Mikulová Marcela Dr.Masaryková Dr. Odráška
5. 11:30 11:40 Pažitná Marianna Dr. Kövérová Dr. Feranská
6. 12:10 12:20 Petzová Lenka Dr. Mikušiak Dr. Beláková
7. 12:50 13:00 Rajníčková Irena Dr. Staněk Dr. Fúsková
8. 13:30 13:40 Šimunová Mária Dr. Gubricová Dr. Bizová
9. 14:10 14:20 Zittová Vladimíra Dr. Malatinská Dr. Fialová
10. 14:50 15:00 Heglasová Monika Dr. Wiesenganger Dr. Podmanický