Dátum: 10. 10. 2018, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 24. 10. 2018, pred niekoľkými rokmi

V utorok 25. septembra 2018 sa Európskeho dňa jazykov na Trojičnom námestí v Trnave spolu s ostatnými zúčastnili aj členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry, Katedry anglického jazyka a literatúry, Katedry nemeckého jazyka a literatúry PdF TU a členovia Katedry klasických jazykov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) FF TU.

obrázok

O uličku jazykov, ktorej cieľom bolo pripomenúť si jazykovú rôznorodosť spätú s Európou, bol veľký záujem od skorého rána a prví návštevníci sa pri stánkoch pristavili už počas príprav. Neskôr všetkých privítala prorektorka Trnavskej univerzity v Trnave doc. Ing. Viera Peterková, PhD., ktorá podujatie krátkym príhovorom otvorila. Hostia sa následne mohli zúčastniť rozmanitých aktivít, súťaží a hier, ktoré poukázali na to, že jazyk je možné učiť sa i precvičovať zábavnou a nenásilnou formou. Na podujatí sa návštevníci stretli nielen s anglickým, nemeckým či latinským jazykom, ale aj s esperantom a naším národným jazykom – slovenským, o ktorý bol, z pohľadu organizátorov, najväčší záujem. V jeho stánku si všetci prítomní mohli zistiť pôvod svojho priezviska, napísať zaujímavý diktát, zahrať vedomostný kvíz alebo jazykové domino. Konečné poradie súťažiach nebolo dôležité, pretože ocenení boli všetci.

obrázok

Ulička jazykov 2018 v Trnave bola vydareným podujatím, ktoré nielen upriamilo pozornosť na jazyky, ale aj predstavilo úžasné zaujímavosti a skvelé spôsoby, ktorými môžu byť jazyky zdokonaľované a upevňované. Zaželajme si preto čo najviac takýchto inšpiratívnych a príjemných stretnutí.

  Mgr. Jakub Hriňák