Dátum: 11. 9. 2018, pred niekoľkými rokmi

obrázok

 

25. 9. 2018, 9:00 – 13:00, Trojičné námestie

Ulička jazykov

Predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry.

Vstup: voľný

 

25. 9. 2018, 9:00 – 12:00, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4

Rozvoj jazykovej rozmanitosti v kontexte slovenského školstva

Odborný seminár na tému, ako slovenské školstvo pristupuje k rozvoju jazykovej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia.

Vstup: na základe registrácie

 

obrázok