Absolventi

Absolventi slovenského jazyka a literatúry v dennej forme štúdia

Doktorandské štúdium

2010

  • Mgr. Eva Chudíková, PhD.
  • Mgr. Mária Moravčíková, PhD.
  • Mgr. Radslav Raffaj, PhD.
  • Mgr. Lenka Balková, PhD.

2008

Magisterské štúdium


Náš bývalý študent Martin Tvrdý získal ocenenie v 12. ročníku literárnej súťaže Poviedka 2008 Datalock.

(Pôvodná stránka súťaže už nie je funkčná; doména www.​poviedka.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) slúžila určitý čas po skončení súťaže ako rámec pre obsah domény www.​literarnyklub.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), potom bola presmerovaná na facebookovú stránku poviedka.sk; otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) zmienka o udalosti bola určitý čas dostupná na tejto stránke. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz))


obrázok

Zdroj článku: Župný spravodajca. Spoločenský mesačník pre občanov 
Trnavského samosprávneho kraja,
č. 10/2008, s. 13.