Dátum: 2. 10. 2015, pred niekoľkými rokmi

Katedra pedagogických štúdií získala dotáciu v programe Erasmus+ v oblasti strategických partnerstiev pre mládež v projekte s názvom RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality (Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť príležitostí).

Spolu s University of Gloucestershire (UK), neziskovými organizáciami CESIE (It) a Mreza Mladih Hrvatske Udrug (HR) a Akdeniz University (Tur) budú počas dvojročného obdobia členovia riešiteľského tímu skúmať inkluzívne prístupy vo výchovnej práci mládežníckych výchovných organizácií, porovnávať skúsenosti a príklady dobrej praxe v medzinárodnom meradle a napokon vypracujú súbor nástrojov na podporu pracovníkov s mládežou v tejto oblasti.

Projekt dostal v súčasnej utečeneckej kríze nový rozmer a zvýšila sa jeho významnosť. Do výskumnej a praktickej činnosti v rámci projektu chce tím zapojiť aj študentov Pedagogickej fakulty, záujemcovia môžu pre bližšie informácie kontaktovať vedúceho tímu – Mgr. Martin Brestovanský, PhD., adresa elektronickej pošty.