(540149­‑LLP­‑1­‑2013­‑FR­‑COMENIUS­‑CNW)

Dĺžka trvania projektu: 3 roky (1. december 2014 – 30. december 2016)

 

Názov projektu: Sustain (Supporting Science Teaching Advancement Through Inquiry, Podpora výučby prírodovedných predmetov prostredníctvom výskumných aktivít)
Program: Lifelong Learning Programme (Program celoživotného vzdelávania)
Podprogram: Comenius
Koordinátor projektu na TU v Trnave: PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Riešitelia

  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
  • doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Charakteristika projektu

Jednou z dlhodobých výziev vo vzdelávaní je otázka trvalo udržateľného rozvoja. „Sustain network“ si kladie za úlohu pripraviť sieť a program kurzov celoživotného vzdelávania (metodické pokyny, pracovné aktivity a materiály využiteľné v triede) pre učiteľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti s využitím výskumne ladených prístupov v prírodovednom vzdelávaní.

V rámci projektu sú rozpracovávané 3 témy: Energia, Jedlo a Predmety dennej potreby. Výsledkom riešenia budú voľne dostupné príručky pre učiteľov zamerané na danú problematiku a s dizajnom výskumne ladeného prístupu.

Šírenie myšlienky

V rámci riešenia projektu budú organizované dve medzinárodné konferencie a tri workshopy.

Konferencie sú otvorené pre učiteľov, školiteľov a iných odborníkov pracujúcich v školstve alebo zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania.

  • Konferencia v Blede v Slovinsku konajúca sa v dňoch 24. a 25. septembra 2014, kde sa budú účastníci zaoberať dôležitosťou vedeckej gramotnosti pri riešení otázok trvalo udržateľného rozvoja,
  • konferencia v Berlíne v Nemecku konajúca sa v októbri 2016. Program bude zameraný na zhodnotenie výskumne ladených prístupov k témam trvalo udržateľného rozvoja.

Workshopy sú otvorené pre učiteľov, školiteľov a iných odborníkov pracujúcich v školstve alebo zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania a budú sa konať v období od septembra do decembra 2015:

  • v Dubline v Írsku na tému Energia,
  • v Trnave na Slovensku na tému Potraviny v otázke trvalo udržateľného rozvoja,
  • v Leicestri vo Veľkej Británii na tému Predmety dennej potreby.

Výsledky a výstupy projektu

Chart, pie chart. Chart, pie chart.
Chart, pie chart. Chart, pie chart.
Chart, pie chart.