Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 218 581 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupkyňa vedúceho katedry doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Mgr. Martina Mišíková 422 (pondelok, utorok) 530 adresa elektronickej pošty
220 (streda – piatok) 510
Študijná po­rad­ky­ňa doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Profesori
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 218 581 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD. 223 507 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Ivan Iľko, PhD. 228 516 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. 223 507 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. 228 516 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Interní doktorandi
Mgr. Marek Vydra 228 516 adresa elektronickej pošty
Technickí pracovníci
Mgr. Marta Matušíková 223 507 adresa elektronickej pošty