Dátum: 19. 3. 2021, pred tromi rokmi

V akademickom roku 2020/21 sa môžu študenti študijných programov UPV a PP zapísať na štátnu skúšku z predmetu didaktika anglického jazyka v preprimárnom a primárnom vzdelávaní v dvoch riadnych termínoch:

  • v máji alebo auguste 2021.

Ak majú študenti záujem o augustový termín, nepodávajú prihlášku v apríli, ale do 30. 6. na študijnom oddelení. Ak pôjdu na augustový termín prvýkrát, tak tento termín je pre ich riadny. V štandardnej dĺžke štúdia však nárok na ďalší termín už mať nebudú.

Viac informácií o štátnej skúške z didaktiky AJ nájdete tu.