Návody na vytvorenie učebnej pomôcky

Klaudia Kanyicsková

 

Návod na vytvorenie učebnej pomôcky s pomocou softvéru Inkscape

Návod na vytvorenie učebnej pomôcky s pomocou softvéru PowerPoint

Návod na vytvorenie učebnej pomôcky s pomocou softvéru SMART Notebook