Dátum: 4. 5. 2023, minulý rok

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamom je zapísaných 1 497 oprávnených voličov.

Na doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave sa zúčastnilo 51 oprávnených voličov. Platných bolo 50 hlasovacích lístkov.

 

Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje, že podľa získaných hlasov je poradie kandidátov nasledujúce:

  1. Nela Kováčová, 1. st. štúdia, 3. ročník, predškolská a elementárna pedagogika; 15 hlasov,
  2. Adriana Filipová, 1. st. štúdia, 2. ročník, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo; 12 hlasov,
  3. Marek Vydra, Mgr., 3. st. štúdia, 2. ročník, teória prírodovedného vzdelávania; 9 hlasov,
  4. Lenka Kalmanová, 1. st. štúdia, 2. ročník, učiteľstvo matematiky a chémie; 8 hlasov,
  5. Evelýn Janečková, Mgr., 3. st. štúdia, 1. ročník, pedagogika; 6 hlasov.

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že v doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bola zvolená

  1. Nela Kováčová, 1. st. štúdia, 3. ročník, predškolská a elementárna pedagogika; 15 hlasov.
  V Trnave 4. 5. 2023

 

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., univ. prof. – predseda,

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – členka,

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen,

Mgr. Alexandra Lengyelová – členka,

Bc. Michaela Tejbusová – členka.