Dátum: 6. 10. 2021, pred tromi rokmi

 

Zamestnanecká časť AS TU:

Na voľbách do zamestnaneckej časti AS TU sa zúčastnilo 43 oprávnených voličov. Platných bolo 43 hlasovacích lístkov.

Vo voľbách kandidovalo 7 kandidátov a volili sa piati kandidáti. Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov:

 

 1. Mgr. Tomáš Godiš, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry, 32 hlasov,
 2. doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry, 31 hlasov,
 3. doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., Katedra matematiky a informatiky, 27 hlasov,
 4. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry, 26 hlasov,
 5. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., Katedra pedagogických štúdií, 23 hlasov,
 6. doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD., Katedra biológie, 18 hlasov,
 7. RNDr. Vladimír Frišták, PhD., Katedra chémie, 14 hlasov.

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolení Mgr. Tomáš Godiš, PhD., doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

 

Študentská časť AS TU:

Na voľbách do študentskej časti AS TU sa zúčastnilo 110 oprávnených voličov. Platných bolo 110 hlasovacích lístkov.

Vo voľbách kandidovalo 5 kandidátov a volili sa traja kandidáti. Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov:

 

 1. Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová, 3. stupeň štúdia, 2. ročník, pedagogika, 62 hlasov,
 2. Mgr. Alexandra Lengyelová, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, pedagogika, 55 hlasov,
 3. Bc. Júlia Juríková, 2. stupeň štúdia, 1. ročník, matematika – biológia, 46 hlasov,
 4. Mgr. Romana Martincová, 3. stupeň štúdia, 3. ročník, pedagogika, 41 hlasov,
 5. Mgr. Dominika Glozmeková, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, školská pedagogika, 30 hlasov.

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolení Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová, Mgr. Alexandra Lengyelová, Bc. Júlia Juríková.

 

V Trnave 6. 10. 2021

 

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda volebnej komisie)

Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (člen)

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. (člen)

Mgr. Marek Vydra (člen)

Bc. Alžbeta Michelová (členka)