Dátum: 27. 9. 2021, pred tromi rokmi

Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov do volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa uskutočnia v dňoch 4. – 6. 10. 2021 v zasadacej miestnosti dekanky na 2. poschodí Pedagogickej fakulty TU od 10:00 do 13:00 hod.:

 

Zamestnanecká časť:

 1. RNDr. Vladimír Frišták, PhD., Katedra chémie,
 2. Mgr. Tomáš Godiš, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry,
 3. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry,
 4. doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., Katedra matematiky a informatiky,
 5. doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD., Katedra biológie,
 6. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., Katedra pedagogických štúdií,
 7. doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry.

 

Študentská časť:

 1. Mgr. Dominika Glozmeková, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, ZŠk­‑PED,
 2. Bc. Júlia Juríková, 2. stupeň štúdia, 1. ročník, YM­‑B,
 3. Mgr. Alexandra Lengyelová, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, ZPED,
 4. Mgr. Romana Martincová, 3. stupeň štúdia, 3. ročník, ZPED,
 5. Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová, 3. stupeň štúdia, 2. ročník, ZPED.

 

Trnava 27. 9. 2021 Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. 
predseda volebnej komisie