Dátum: 6. 10. 2021, pred tromi rokmi

 

Na voľbách do AS PdF TU sa zúčastnilo 83 oprávnených voličov. Platných bolo 83 hlasovacích lístkov.

V doplňujúcich voľbách kandidovalo 7 kandidátov. V doplňujúcich voľbách sa volili traja kandidáti. Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov:

 

  1. Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová, 3. stupeň štúdia, 2. ročník, pedagogika, 41 hlasov,
  2. Mgr. Alexandra Lengyelová, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, pedagogika, 37 hlasov,
  3. Bc. Júlia Juríková, 2. stupeň štúdia, 1. ročník, matematika – biológia, 34 hlasov,
  4. Matúš Pitoňák, 1. stupeň štúdia, 2. ročník, biológia – chémia, 27 hlasov,
  5. Mgr. Romana Martincová, 3. stupeň štúdia, 3. ročník, pedagogika, 20 hlasov,
  6. Mgr. Dominika Glozmeková, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, školská pedagogika, 17 hlasov,
  7. Bc. Jana Strišovská, 2. stupeň štúdia, 2. ročník, anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie, 6 hlasov.

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolení Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová, Mgr. Alexandra Lengyelová, Bc. Júlia Juríková.

 

V Trnave 5. 10. 2021

 

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda volebnej komisie)

Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (člen)

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. (člen)

Mgr. Marek Vydra (člen)

Bc. Alžbeta Michelová (členka)