Dátum: 27. 9. 2021, pred tromi rokmi

Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU, ktoré sa uskutočnia v dňoch 4. – 5. 10. 2021 v zasadacej miestnosti dekanky na 2. poschodí Pedagogickej fakulty TU od 10:00 do 13:00 hod.:

 

  1. Mgr. Dominika Glozmeková, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, ZŠk­‑PED,
  2. Bc. Júlia Juríková, 2. stupeň štúdia, 1. ročník, YM­‑B,
  3. Mgr. Alexandra Lengyelová, 3. stupeň štúdia, 1. ročník, ZPED,
  4. Mgr. Romana Martincová, 3. stupeň štúdia, 3. ročník, ZPED,
  5. Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová, 3. stupeň štúdia, 2. ročník, ZPED,
  6. Matúš Pitoňák, 1. stupeň štúdia, 2. ročník, XB­‑Ch,
  7. Bc. Jana Strišovská, 2. stupeň štúdia, 2. ročník, YAj­‑Vu.

 

Trnava 27. 9. 2021 Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. 
predseda volebnej komisie