Dátum: 26. 2. 2021, pred tromi rokmi, aktualizované: 28. 2. 2021, pred tromi rokmi

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy TU v Trnave s obavou sleduje kroky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátneho tajomníka v oblasti vysokého školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave.

AS TU zásadne odmieta zverejnený návrh novely vysokoškolského zákona a pripája sa k stanoviskám Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR a Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR. AS TU je vážne znepokojený likvidáciou akademickej samosprávy na vysokých školách, faktickým podriadením vysokých škôl ministrovi školstva a umožnením politických intervencií do akademického prostredia až na úrovni fakúlt, ako to navrhuje novela vysokoškolského zákona.

AS TU znovu dôrazne žiada ministra školstva, aby predloženú účelovú novelu stiahol, aby príprave pre vysoké školstvo užitočnej novely predchádzala dôsledná analýza a aby k jej príprave prizval oficiálne a pluralitné reprezentácie vysokých škôl. Zároveň apeluje na ministra školstva, aby podnikal kroky, ktoré navyšujú finančné zabezpečenie už aj tak poddimenzovaného financovania vysokého školstva, a nepodnikal také kroky, ktoré nezvratne poškodzujú vysokoškolské prostredie na Slovensku.

 

Ďalšie kroky akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave zváži na základe ďalších krokov ministerstva školstva.