Dátum: 18. 10. 2022, predminulý rok

Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave podporuje stanovisko predsedníctva AS TU v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a pripája sa k vyjadreniu sústrasti všetkým blízkym a rodinám obetí tragickej dopravnej nehody a teroristického činu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)