Dátum: 23. 9. 2022, predminulý rok

Pozvánka na medzinárodné vedecké sympózium

Podrobnejšie informácie o sympóziu a registračný formulár, nájdete na tomto odkaze. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Prednášky hostí zo zahraničia počas akademickej časti budú prekladané.

Ostatné časti sympózia budú v slovenčine/češtine.

obrázok

obrázok

obrázok