Dátum: 6. 12. 2021, pred tromi rokmi

Vážená akademická obec,

milé kolegyne, milí kolegovia,

 

srdečne Vás pozývame na TRUNIVERZITNÉ DEBATY, ktoré prinášajú prednášky a diskusie na zaujímavé témy. Sú miestom dialógu akademickej obce univerzity – zdieľania učiteľov, študentov a zamestnancov našej alma mater, zatiaľ v on­‑line priestore. Tento semester sme privítali už viacero zaujímavých hostí, ku ktorým Pedagogická fakulta na záver semestra pridáva dvoch, ktorých prezentácie riešia aktuálne environmentálne témy. Podujatie sa uskutoční, už tradične, v stredu 8. 12. 2021 o 16:30 hod. prostredníctvom MS Teams.

 

Erik Baláž, je slovenský ekológ, aktivista, režisér, autor viacerých kníh o ochrane prírody.

Téma: Les a klimatická kríza

V lesoch je akumulované rovnaké množstvo uhlíka ako v atmosfére. Ťažba lesov a spracovanie dreva môže prispieť k uvoľňovaniu CO2 do atmosféry. Naopak, ochrana lesov nám môže viacerými spôsobmi pomôcť bojovať s klimatickou krízou.

 

Martina Paulíková, programová manažérka nadácie Ekopolis.

Téma: Živé rieky

Obrazové putovanie riekou Hron (od prameňa pod Kráľovou hoľou po Dunaj) nám odhalí, v akom stave sú naše rieky. Tiež sa pozrieme na to, čo je potrebné urobiť pre zlepšenie stavu vôd a riečnej krajiny na Slovensku.

 

Ako sa pripojiť?

Jednoducho kliknutím na tento odkaz. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Po uskutočnení každej prednášky vyžrebujeme z prezenčnej listiny troch študentov, ktorým pošleme darček s univerzitnou, či fakultnou tematikou 🙂

 
  

Tešíme sa na Vašu účasť!

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave