Dátum: 12. 11. 2021, pred tromi rokmi

Milí kolegovia, milí študenti,

obraciam sa na Vás s prosbou o podporu Petície za zachovanie akademickej samosprávy. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Je to veľmi jednoduché a ak nechcete nemusíte ani zverejniť svoje meno.

Ďakujem, s pozdravom

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty