Dátum: 2. 9. 2021, pred tromi rokmi

  
Milí kolegovia, milí študenti,

 

dnes sa oficiálne začal akademický rok 2021/22. Dovoľte mi, aby som Vás všetkých pri tejto príležitosti pozdravila a privítala po prázdninovom období, ktoré ste, pevne verím, strávili oddychom, načerpaním nových síl a verím, že mnohí z Vás aj tvorivou činnosťou.

Osobitne vítam našich nových prvákov. Veľmi sa teším z toho, že ste si za svoju Alma Mater zvolili práve Trnavskú univerzitu v Trnave a práve jej Pedagogickú fakultu. Dnes sa viacerí z vás prvýkrát zoznámili s našou budovou, študijnými referentkami a svojimi novými spolužiakmi. V tomto mesiaci Vás čaká aj slávnostná imatrikulácia a 20. 9. 2021, kedy sa začína výučbové obdobie v dennej forme štúdia, aj slávnostné otvorenie akademického roka. Okrem študijných referentiek Vám naša fakulta ponúka aj pomoc študijných poradcov z radov učiteľov. Tí Vás budú rovnako ako študijné referentky sprevádzať celým Vašim štúdiom, poskytovať Vám rady a podporu pri uplatňovaní kreditového systému štúdia. Študentská rada Trnavskej univerzity v Trnave pre Vás pripravila študentských tútorov, ktorí Vám pomôžu spoznať aj neformálne stránky vysokoškolského štúdia.

Žiaľ, ide o ďalší akademický rok, ktorý začíname v pandemickom období súvisiacom s ochorením COVID­‑19. Viacerí z Vás sa na mňa obrátili s otázkou, ako budeme zabezpečovať výučbu vzhľadom na túto situáciu.

Na Pedagogickej fakulte TU v Trnave sme pripravení poskytnúť Vám hybridnú formu vzdelávania tak, aby sme brány školy udržali otvorené čo najdlhšie. Pri hybridnej forme ide o prezenčnú výučbu kombinovanú, v prípadoch, ktoré to umožňujú, s online vzdelávaním.

Formu a metódu výučby bude ovplyvňovať aktuálna situácia – farba okresu podľa COVID automatu. Samozrejmosťou zostáva dodržiavanie ROR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupu a dezinfekcie rúk) v interiéroch budov pedagogickej fakulty a v prípade zmeny podmienok aj obmedzenie kapacity v miestnostiach, prípadne karanténa krúžku, ročníka. Podrobnosti o realizácii protipandemických opatrení budeme spresňovať v zmysle ďalších pokynov a nariadení.

• • •

  
Milí kolegovia, milí študenti,

 

verím, že rovnako ako ja, aj Vy sa už tešíte na naše opätovné stretnutia, diskusie, spoločné obedy a neformálne stretnutia v našej novej relaxačnej zóne a že svojou zodpovednosťou a ohľaduplnosťou prekonáme toto nepriaznivé obdobie. Vopred Vám za to ďakujem a teším sa na Vás

  Viera Peterková, 
dekanka PdF TU v Trnave.