Dátum: 4. 4. 2020, pred štyrmi rokmi

Keďže v tomto období stúpla miera používania informačných systémov spravovaných univerzitou a systémov dostupných prostredníctvom dohôd s našou univerzitou, dovoľujeme si Vás upozorniť na návody spracované k jednotlivým systémom. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Často vznikajú otázky súvisiace s prihlasovaním sa do komunikačno­‑organizačného nástroja Microsoft Teams. Tento multiplatformový softvér je súčasťou balíka Microsoft Office 365, vzťahuje sa preto na neho návod pre Office 365. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (T. j. namiesto prihlasovacieho mena vkladáte Váš alternatívny univerzitný e‑mail v tvare «Vaše TUID»@truni.sk (zamestnanec), resp. «Vaše TUID»@tvu.sk (študent).)