Dokumenty:

Cyril Diatka: Človek – výchova – čas výchovy (PDF - 172kb)

Eva Ivanová: Etická výchova na prvom stupni základnej školy (PDF - 152kb)

Stanislava Kučerová: Aktuální otázky etické výchovy (PDF - 160kb)

Blanka Kudláčová: Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (PDF - 210kb)

Marián Mráz: Univerzita – miesto ľudského i odborného rastu (PDF - 158kb)

Martin Žilínek: Humanitas a mravná kreativizácia osobnosti (PDF - 153kb)

 

 

 

 

 

Na prezeranie súborov potrebujete program Acrobat Reader.